Μενού Κλείσιμο

Τι είναι η Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική Θεραπεία;

Η Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική Θεραπεία (ΓΣΘ), είναι μία ψυχολογική θεραπεία που βασίζεται σε επιστημονικές αρχές. Η αποτελεσματικότητα της είναι αποδεδειγμένη σε ένα μεγάλο εύρος προβλημάτων, όπως αγχώδεις διαταραχές, φοβίες, κατάθλιψη, διπολική διαταραχή (μανιοκατάθλιψη), σχιζοφρένεια, διαταραχές πρόσληψης τροφής, ψυχοσωματικά προβλήματα, διαταραχές προσωπικότητας, χρόνιος πόνος, προβλήματα στο ζευγάρι ή στα μέλη οικογένειας, διαταραχές παιδιών και εφήβων. Αυτό σημαίνει ότι όσο η έρευνα προχωράει και διευρύνει το πεδίο της, τόσο και η ΓΣΘ θα εξελίσσεται βασιζόμενη σε νέα δεδομένα.

 

Βασική αρχή της ΓΣΘ είναι ότι οι σκέψεις, τα συναισθήματα και η συμπεριφορά αλληλεπιδρούν. Αυτό σημαίνει ότι ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε διάφορες καταστάσεις επηρεάζουν τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά μας. Στόχος, της θεραπείας είναι η συνεργασία του θεραπευόμενου με το θεραπευτή, ώστε να κατανοήσουν μαζί το πρόβλημα του θεραπευόμενου, με βάση τον τρόπο που νοεί τον κόσμο, και τη σχέση ανάμεσα στη σκέψη, τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά του.

 

Μία ακόμα διαδικασία που είναι σημαντική στη ΓΣΘ είναι η μάθηση. Πολλές από τις συμπεριφορές ενός ατόμου (αυτές που θέλει να αλλάξει, αλλά και αυτές που θέλει να διατηρήσει), είναι συμπεριφορές που έχει μάθει κάποια στιγμή στη ζωή του. Το ίδιο μπορεί να συμβεί με τον τρόπο σκέψης ή και τις συναισθηματικές αντιδράσεις, να είναι δηλαδή, αποτέλεσμα μάθησης από προηγούμενες εμπειρίες. Πρόκειται ίσως για λανθασμένη μάθηση ή λανθασμένα συμπεράσματα στα οποία έχει καταλήξει το άτομο, είτε για στρατηγικές που αναπτύχθηκαν στο παρελθόν και με το πέρασμα του χρόνου έπαψαν να είναι το ίδιο αποτελεσματικές. Η ικανότητα του ανθρώπου να μαθαίνει ενώ κάποιες φορές είναι η πηγή των δυσκολιών του, γίνεται ταυτόχρονα και η λύση του προβλήματος του: ο θεραπευόμενος μαθαίνει να παρατηρεί τον εαυτό του και να αναλύει τον τρόπο που αλληλεπιδρούν οι σκέψεις του, τα συναισθήματα και η συμπεριφορά του ώστε να θέσει τους προσωπικούς του στόχους και να μάθει ειδικές δεξιότητες που θα τον βοηθήσουν στην επίλυση των δυσκολιών του.

 

Η ΓΣΘ ενδείκνυται για κάθε άτομο, παιδί, έφηβο, ενήλικα, ηλικιωμένο, που επιθυμεί να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες του, να ξαναβρεί έναν αυτόνομο τρόπο ζωής και εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις της καθημερινότητας του. Απευθύνεται σε άτομα κινητοποιημένα να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην αντιμετώπιση των δυσκολιών τους.